Quy Trình Canh Tác Hữu Cơ

QUY TRÌNH CANH TÁC HỮU CƠ CỦA MQ BIOFARM

Quy trình canh tác Hữu Cơ của MQ Biofarm dựa trên nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ (PGS) bao gồm:

 • Sản xuất thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao;
 • Tăng cường chu kỳ sinh học trong hệ thống trang trại
 • Duy trì và tang độ màu mỡ của đất
 • Làm việc trong hệ thống khép kín nhiều nhất có thể
 • Tránh gây ô Nhiễm từ canh tác nông nghiệp
 • Giảm thiểu sử dụng nguồn nguyên liệu không có khả năng phục hồi
 • Duy trì và bảo vệ môi trường

 

Các Bước trong quá trình canh tác hữu cơ của MQ biofarm:

 

B1: KIỂM TRA NGUỒN NƯỚC, ĐẤT TẠI KHU VỰC SẢN XUẤT

B2: BẢO TỒN ĐẤT VÀ NƯỚC BẰNG CÁCH:

 • Không sử dụng chất hóa học để bón (chỉ có 40% chất hóa học được cây hấp thu còn lại sẽ nằm trong đất và thấp vào nguồn nước ngầm hoặc chảy vào nước mặt gây ô nhiễm)
 • Bổ sung dinh dưỡng cho đất bằng phân bò, gà và vật liệu hữu cơ (cỏ, sơ dừa, rau củ quả thải bỏ của nông trại… đã qua xử lý bằng chế phẩm sinh học của MQ biofarm trở nên sạch.
 • Chuẩn bị đất làm sạch cỏ các luống cần trồng, rải sơ dừa đã xử lý, sau đó, tưới nước ẩm đất rồi tưới chế phẩm sinh học làm sạch mầm bệnh trong đất của MQ biofarm
 • Trồng cây hoặc gieo hạt lên luống đất đã chuẩn bị. Hàng tuần bồi bổ cho đất dưỡng chất đã qua xử lý. Đối với cây ăn trái bồi bổ tần suất 1 tháng trở lên
 • Hàng tuần nhổ cỏ trong luống, để cỏ quanh luống để chống xói mòn và giữ ẩm cho đất, tránh mất nước cho đất.
 • Tưới nước đều làm sao giữ ẩm cho đất để duy trì hệ vi sinh vật trong đất hoạt động tốt

B3: QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI

 • Bảo tồn và cân bằng hệ sinh thái hiện tại, không dung giống cấy gen, trồng xen canh và đa tầng trong khu vườn.
  Không dùng hệ thống thủy canh trong canh tác hữu cơ (đây là quy định trong tiêu chuẩn trồng Hữu cơ của PGS)
Facebook Chat