Kỹ thuật cải tạo môi trường đất

VÌ SAO KHÔNG DIỆT CỎ TRONG NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

                                                                                                                                       Cỏ hay còn gọi là đám cỏ, bụi cỏ là những loại thực vật thuộc bộ Hòa thảo mọc dại hoặc được trồng cấy. Chúng thường có lá hẹp mọc hoặc được trồng nên một nền giá thể. Các loại cỏ thật sự bao gồm các cây ngũ cốctrenứa, lúa … và các loại cỏ của những bãi cỏ (trồng ở sân) và đồng cỏ. Ngoài ra, bao gồm nhiều loại cỏ mọc ở đầm lầy hoang dã và đồng cỏ thực vật, và một số những người canh tác và giấy cói...

Cỏ được sử dụng khi ở đồng cỏ cho gia súc, lá của một số loài cỏ có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo giấy, dùng làm nhiên liệu, đan, tết thành quần áo, dùng cách nhiệt, xây dựng, sân thể thao, trang trí cho các ngôi nhà, dùng để dệt chiếu... Cỏ có vai trò rất quan trọng trong nông nghiệp, cỏ là thức ăn chính cho các loại gia súc như cừungựa... ở nông trại

Đối với cây trồng theo một số nghiên cứu trong và ngoài nước cỏ cũng là môi trường sinh sống của vi sinh vật cố định đạm và một số VSV chuyển hóa phosphate, khoáng chất khó tiêu thành chất dễ tiêu cho cây trồng. Cỏ còn tạo ra sinh khối làm phân bón xanh cho cây trồng và cải tạo đất hoang hóa.

Cỏ có lợi ích thật toàn diện, vì vậy, chúng ta không nên diệt cỏ bằng mọi cách mà tùy từng trường hợp sử dụng nó một cách hợp lý. Chẳng hạn, khi trồng các loại cây công nghiệp cần để cỏ dưới gốc vì những lợi ích của cỏ đói với cây trồng, đối với trồng các cây ngắn ngày nên trồng cỏ họ đậu trước khi canh tác để cải tạo đất.

 

Facebook Chat