Mỗi đơn hàng sẽ cộng dồn và đổi thành điểm tích lũy. Sau 6 tháng sẽ quy ra tiền :

- Giam trực tiếp trên đơn hàng

- Đổi thành quà tặng ( Các sản phẩm rau hữu cơ, mỹ phẩm , gia dụng hữu cơ)

Facebook Chat